Frysja Kunstnersenter bygn 7

Kjelsåsv 145 (v Teknisk Museum )

Kjelsås, Oslo


E-post : kunst@karigrasmo.no

Mobil : 98 43 10 92

Fotografert av Robert Meyer